Dostupné kurzy

Výukové materiály (nejen pro distanční výuku)

Materiály pro distanční výuku

Distanční vzdělávání 20/21 + materiály  2. pololetí 2019/2020

Distanční vzdělávání 2020/2021 + materiály 2.pololetí 2019/2020

Distanční studium 2020/2021 + materiály 2. pololetí 2019/2020 

Učivo cestovního ruchu pro 3. a 4. ročník.

Učivo dějepisu pro 1. ročník.

Materiály ke studiu

Materiály ke studiu

Materiály ke studiu

Materiály ke studiu

materiály a příklady z HOV

Učivo Hotelový provoz pro 3. ročník

Učivo Hotelový provoz pro 4. ročník

Období 10. 3. - 27. 3. 2020 Microsoft PowerPoint - tvorba vlastní prezentace na téma: 1) 1) Chování jedince v době celospolečenské krizové situace ( 6 stran) 2) Přichází jaro, přichází naděje (6 stran) dbát na úpravu, estetický vzhled, ukládat v požadovaném tvaru ! práce odeslat na adresu: prokop@hotelovkajes.cz - prezentace před publikem - vystupování, mluvení gestikulace (vyzkoušet vystupování před zrcadlem, korigovat svoje vystupování)

materiály a příklady z MAT

Matematika pro 2. ročník HŠVP.

Matematika pro 2. ročník HŠVP.

Kurz obsahuje maturitní testy z matematiky.

Materiály k samostudiu a odkazy.

Materiály potřebné pro zajištění akce.

Materiály pro výuku Práva

Kurz přístupný pouze pro vyučující.

Studijní materiály pro účastníky sommelierského kroužku.

Studijní materiály pro Techniku obsluhy a služeb 1. ročník

Učivo techniky obsluhy a služeb pro 2. ročník.

materiálky a příklady z UCE

materiály a příklady z UCE

materiály a příklady z UCE

Učivo přírodních věd pro 1. ročník.